22. / 23. Симпозијум епизоотиолога и епидемиолога – постери

 

Тематско заседање
Заразне болести и зоонозе паразитске етиологије

Постери:

Епидемиолошки значај контаминације јавних градских површина зоонозним паразитима из фецеса паса (Epidemiological significance of contamination of public urban surfaces by zoonotic parasites from dogs feces). Марко Ристић, Наташа Миладиновић-Тасић, Санда Димитријевић, Катарина Ненадовић, Даница Богуновић, Предраг Степановић, Тамара Илић

Фасциолоза Људи – занемарена паразитска инфекција? (Human fasciolosis – a neglectеd parasitic disease?). Зорица Дакић, Пикка Јокелаинен, Снежана Јовановић, Милош Кораћ, Цхристен Руне Стенсволд

Биодиверзитет и сезонска дистрибуција Цуллицоидес спп. Испитаних у Научном институту за ветеринарство Србије у Београду 2019. године (Biodiverzitet and seasonal distribution of Cullicoides spp. examined in NIVS Belgrade during 2019). Иван Павловић, Слободан Станојевић, Оливер Радановић, Немања Здравковић, Љубиша Вељовић, Бобан Ђурић, Јелена Максимовић-Зорић

 

Тематско заседање
Заразне болести и зоонозе вирусне етиологије

Постери:

Испитивање хуморалног имунолошког одговора различитим серолошким методама код говеда након вакцинације против вируса болести квргаве коже (Detection of humoral immune response in cattle after vaccination against LSDV by different serological methods). Милена Самојловић, Сава Лазић, Александар Живуљ, Диана Лупуловић, Госпава Лазић, Владимир Полачек, Цхристиан Холлуб, Ангелика Лоитсцх, Тамаш Петровић

Испитивање серопреваленце Шмаленберг вируса код говеда и оваца у Војводини, Србија 2013.-2018. (Schmallenberg virus seroprevalence study in cattle and sheep in Vojvodina, Serbia, 2013-2018). Тамаш Петровић, Милена Самојловић, Диана Лупуловић, Госпава Лазић, Fernando Esteves, Биљана Ђурђевић, Сара Савић, Владимир Полачек, Сава Лазић, João Rodrigo Mesquit

Нови случајеви појаве едемске болести шарана у Србији (Recent outbreaks of carp edema virus disease in Serbia). Владимир Радосављевић, Димитрије Глисић, Јелена Максимовиц-Зорић, Љубиша Вељовић, Весна Милицевић.

Молекуларна епидемиологија неуроинвазивних флавивирусних инфекција на подручју Хрватске (Molecular epidemiology of neuroinvasive flavivirus infections in Croatia). Маја Богданић, Владимир Савић, Јелена Прпић, Лорена Јемершић, Дарио Сабади, Љиљана Перић, Марија Сантини, Љубо Барбић, Божана Миклаушић-Павић, Ирена Табаин, Гордана Колариц-Свибен, Тања Поточник-Хуњади, Елизабета Дворски, Тамара Бутиган, Владимир Стевановић, Сања Зембер, Татјана Вилибић-Чавлек

 

Тематско заседање
САРС-ЦОВ-2 и друге коронавирусне инфекције животиња и људи – улога ветеринарске струке, истраживања, дијагностика и контрола

Постер:

Генетска разноликост САРС-ЦоВ-2 у Хрватској (Genetic diversity of SARS-CoV-2 in Croatia). Ивана Ференчак, Јосипа Кузле, Анита Мишић, Бојана Боцка, Владимир Стевановић, Жељка Хрушкар, Петра Смољо, Звјездана Ловрић, Ана Јукић, Љубо Барбић, Татјана Вилибић-Чавлек, Ирена Табаин

 

Тематско заседање
Патологија у дијагностици актуелних заразних болести и зооноза у Србији и окружењу

Постери:

Контрола хране за животиЊе класичном микроскопијом – примена методе у превенцији бовине спонгиформне енцефалопатије (Control of feed by classical microscopy – application of the method in the prevention of bovine spongiform encephalopathy). Биљана Ђурђевић, Милена Самојловић, Госпава Лазић, Ксенија Нешић, Ивана Вучићевић, Владимир Полачек.

Акутни панкреатитис пса као последица тровања диазиноном – приказ случаја (A case report of acute pancreatitis in dog poisoned with diazinon). Биљана Ђурђевић, Радомир Ратајац, Бранкица Карталовић, Ивана Вучићевић, Марко Пајић, Слободан Кнежевић, Владимир Полачек

 

Тематско заседање
Заразне болести и зоонозе бактеријске етиологије

Постери:

Утицај хидрографских карактеристика Војводине на топографску дистрибуцију хумане и анималне лептоспирозе (The influence of the hydrographic characteristics of the Vojvodina Province, Serbia on the distribution of human and animal leptospirosis). Татјана Пустахија, Сара Савић, Бобан Ђурић, Тибор Молнар, Братислав Кисин, Александар Живуљ, Владимир Бурсаћ, Снежана Медић.

Први случај лактококозе калифорнијске пастрмке у Србији (The first case of lactococcosis in rainbow trout in Serbia). Владимир Радосављевић, Оливер Радановић, Немања Здравковић, Весна Милицевић, Јелена Максимовиц-Зорић, Љубиша Вељовић, Марко Станковић, Зоран Марковић