ЧЛАНОВИ АВМ

ЧЛАНОВИ АКАДЕМИЈЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ СРПСКОГ ВЕТЕРИНАРСКОГ ДРУШТВА

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ АВМ СВД

 1. Авакумовић Ђорђе
 2. Анђелковић Радивоје ([email protected])
 3. Балтић Милан ([email protected])
 4. Бунчић Сава ([email protected])
 5. Благојевић Мирослав ([email protected])
 6. Видић Бранка
 7. Дебељак Зоран ([email protected])
 8. Ђорђевић Весна ([email protected])
 9. Карабасил Неђељко ([email protected])
 10. Катић Радивојевић Софија
 11. Лако Бранислав
 12. Лазић Сава ([email protected])
 13. Марковић Радмила ([email protected])
 14. Машић Зоран
 15. Милић Радован
 16. Мијачевић Зора ([email protected])
 17. Милковић Миодраг ([email protected])
 18. Мириловић Милорад ([email protected])
 19. Митровић Р.Радослав
 20. Николић Зора
 21. Орлић Душан ([email protected])
 22. Павловић Војислав ([email protected])
 23. Павловић Н.Иван ([email protected])
 24. Поповић Петар
 25. Петровић Р.Тамаш ([email protected])
 26. Плавшић Будимир
 27. Рајковић Миодраг ([email protected])
 28. Рашић Зоран ([email protected])
 29. Ристић Д.Милутин ([email protected])
 30. Рогожарски Драган ([email protected])
 31. Русов Чедомир
 32. Станков Милош
 33. Стојковић Миодраг ([email protected])
 34. Тешић Милан
 35. Траиловић Драгиша ([email protected])
 36. Ћирковић Мирослав ([email protected])
 37. Шеклер Миланко ([email protected])
 38. Штерић Љубинко ([email protected])

 

ВАНРЕДНИ ЧЛАНОВИ АВМ СВД

 1. Вакањац Слободанка ([email protected])
 2. Ђорђевић Милан ([email protected])
 3. Илић Хранислав
 4. Катринка Зоран ([email protected])
 5. Николовски Јовица
 6. Ћирић Божидар
 7. Јањић Драган
 8. Јовановић Ненад ([email protected])
 9. Перић Миленко ([email protected])
 10. Стевановић Јасна ([email protected])
 11. Томовић Жарко
 12. Ћупић Витомир ([email protected])
 13. Шефер Драган ([email protected])

 

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ АВМ СВД

 1. Јевтић Зоран
 2. Јевтић Стојан
 3. Недић Драго
 4. Лончаревић Александар
 5. Петровић Милош
 6. Роган Драган
 7. Ћирић Мирјана ([email protected])
 8. Babiuk Lorne Allan (Канада)
 9. Бошњаковски Јован (Северна Македонија)
 10. Данев Михаил (Северна Македонија)
 11. Иванов Васил (Бугарска)
 12. Калета Ф. Ерхард (Немачка)
 13. Мартинов Станислав (Бугарска)
 14. Неделчев Неделко (Бугарска)
 15. Никола Белев (Бугарска)
 16. Новотни Норберт (Аустрија)
 17. Pugliese Antonio (Италија)
 18. Ранциос Апостолос (Грчка)
 19. Спирић Аурелија
 20. Стегнии Борис (Украјина)
 21. Томашич Армин (Словенија)
 22. Тркуља Родољуб (РС)
 23. Troeger Klaus (Немачка)
 24. Фатур Бого (Словенија)

 

ПОКОЈНИ ЧЛАНОВИ АВМ СВД

 1. Алексић Милета
 2. Антић Невен
 3. Антић Светислав
 4. Бобош Станко
 5. Вапа Милан
 6. Весић Стојадин
 7. Дамњановић Мирољуб
 8. Дамњановић Раденковић Брана
 9. Ђорђевић Милован
 10. Игњатовић Радисав
 11. Елезовић Иван
 12. Ђукић Бранислава
 13. Ђуричић Босиљка
 14. Игњатовић Радисав
 15. Јанковић Живорад
 16. Јовановић Војислав (почасни)
 17. Јовичин Ј. Милован
 18. Калиновић Бранислав
 19. Кљајић Ранко
 20. Костић Милан
 21. Марјановић Илија
 22. Марковић Мирослав
 23. Момиров Сава
 24. Пантић Владимир
 25. Пањевић Ђорђе
 26. Пејановић Радомир
 27. Перкучин Радивој
 28. Петровић Бранислав
 29. Петровић Драгомир
 30. Петровић Милутин
 31. Петровић Златибор
 32. Пешић Властимир
 33. Пештерац Василије
 34. Попесковић Драгутин (почасни)
 35. Поповић Марко
 36. Радуловић Бранко (почасни)
 37. Солдатовић Богосав
 38. Станковић Борислав (почасни)
 39. Станојевић Славољуб
 40. Стојадиновић Велимир
 41. Стојановић Лазар
 42. Тадић Радољуб
 43. Теодоровић Владо
 44. Цветковић Љубомир
 45. Хавел Славољуб
 46. Шевковић Немања
 47. Шинковић Мирко
 48. Шиљковић Вук