ЧЛАНОВИ АВМ

ЧЛАНОВИ АКАДЕМИЈЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ СРПСКОГ ВЕТЕРИНАРСКОГ ДРУШТВА

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ АВМ СВД

 1. Авакумовић Ђорђе
 2. Анђелковић Радивоје
 3. Балтић Милан
 4. Благојевић Мирослав
 5. Бунчић Сава
 6. Видић Бранка
 7. Дебељак Зоран
 8. Ђорђевић Весна
 9. Катић Радивојевић Софија
 10. Лако Бранислав
 11. Лазић Сава
 12. Карабасил Неђељко
 13. Марковић Радмила
 14. Машић Зоран
 15. Милић Радован
 16. Мијачевић Зора
 17. Милковић Миодраг
 18. Мириловић Милорад
 19. Митровић Р. Радослав
 20. Николић Зора
 21. Орлић Душан
 22. Павловић Војислав
 23. Павловић Н. Иван
 24. Поповић Петар
 25. Петровић Р. Тамаш
 26. Плавшић Будимир
 27. Рајковић Миодраг
 28. Рашић Зоран
 29. Ристић Д. Милутин
 30. Рогожарски Драган
 31. Русов Чедомир
 32. Станков Милош
 33. Стојковић Миодраг
 34. Тешић Милан
 35. Траиловић Драгиша
 36. Ћирковић Мирослав
 37. Шеклер Миланко
 38. Штерић Љубинко

 

ВАНРЕДНИ ЧЛАНОВИ АВМ СВД

 1. Вакањац Слободанка
 2. Ђорђевић Милан
 3. Илић Хранислав
 4. Катринка Зоран
 5. Николовски Јовица
 6. Ћирић Божидар
 7. Јањић Драган
 8. Јовановић Ненад
 9. Перић Миленко
 10. Стевановић Јасна
 11. Томовић Жарко
 12. Ћупић Витомир
 13. Шефер Драган

 

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ АВМ СВД

 1. Јевтић Зоран
 2. Јевтић Стојан
 3. Недић Драго
 4. Лончаревић Александар
 5. Петровић Милош
 6. Роган Драган
 7. Ћирић Мирјана
 8. Babiuk Lorne Allan (Канада)
 9. Бошњаковски Јован (Северна Македонија)
 10. Данев Михаил (Северна Македонија)
 11. Иванов Васил (Бугарска)
 12. Калета Ф. Ерхард (Немачка)
 13. Мартинов Станислав (Бугарска)
 14. Неделчев Неделко (Бугарска)
 15. Никола Белев (Бугарска)
 16. Новотни Норберт (Аустрија)
 17. Pugliese Antonio (Италија)
 18. Ранциос Апостолос (Грчка)
 19. Спирић Аурелија
 20. Стегнии Борис (Украјина)
 21. Томашич Армин (Словенија)
 22. Тркуља Родољуб (РС)
 23. Troeger Klaus (Немачка)
 24. Фатур Бого (Словенија)

 

ПОКОЈНИ ЧЛАНОВИ АВМ СВД

 1. Алексић Милета
 2. Антић Невен
 3. Антић Светислав
 4. Бобош Станко
 5. Вапа Милан
 6. Весић Стојадин
 7. Дамњановић Мирољуб
 8. Дамњановић Раденковић Брана
 9. Ђорђевић Милован
 10. Игњатовић Радисав
 11. Елезовић Иван
 12. Ђукић Бранислава
 13. Ђуричић Босиљка
 14. Игњатовић Радисав
 15. Јанковић Живорад
 16. Јовановић Војислав (почасни)
 17. Јовичин Ј. Милован
 18. Калиновић Бранислав
 19. Кљајић Ранко
 20. Костић Милан
 21. Марјановић Илија
 22. Марковић Мирослав
 23. Момиров Сава
 24. Пантић Владимир
 25. Пањевић Ђорђе
 26. Пејановић Радомир
 27. Перкучин Радивој
 28. Петровић Бранислав
 29. Петровић Драгомир
 30. Петровић Милутин
 31. Петровић Златибор
 32. Пешић Властимир
 33. Пештерац Василије
 34. Попесковић Драгутин (почасни)
 35. Поповић Марко
 36. Радуловић Бранко (почасни)
 37. Солдатовић Богосав
 38. Станковић Борислав (почасни)
 39. Станојевић Славољуб
 40. Стојадиновић Велимир
 41. Стојановић Лазар
 42. Тадић Радољуб
 43. Теодоровић Владо
 44. Цветковић Љубомир
 45. Хавел Славољуб
 46. Шевковић Немања
 47. Шинковић Мирко
 48. Шиљковић Вук