Организација

Српско ветеринарско друштво чини:

1. Руководство (председник, потпредседник и сектетар)

председник: Проф. др Милорад Мириловић

потпредседник: Доц. др Стамен Радуловић

секретар: др. вет. мед. сци Јасна Стевановић

 

2. Извршни одбор

чланови ИО СВД 2016.-2020.

Чланове ИО СВД по важећем Статуту чине:

1. руководство: председник, потпредседник и секретар СВД;

2. представници регионалних подружница (оних које активно учетвују у раду СВД);

3. председници специјализованих секција;

4. представник ВКС;

5. представник Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и

6. представник АВМ СВД;

7. представник Војске Србије (подружница ветеринара Војске Србије)

Тренутно ИО СВД броји 27 члана и то:

Ред.бр. Име и Презиме Подружница или секција Тел. и е-маил
1. Милорад Мириловић Председник, 

Подружница Београд

063/77-04-186 

[email protected]

2. Стамен Радуловић Потпредседник 

Секција за исхрану

060/34-26-844 

[email protected]

3. Јасна Стевановић Секретар 

Подружница Београд

066/87-51-281 

[email protected]

4. Владимир Нешић 

 

Секција за форензику 063/83-08-309 

[email protected]

5. Иван Милош 

 

Подружница 

Браничевско-подунавска

064/86-80-356 

[email protected]

6. Миодраг Бошковић 

 

Подружница 

Подунавска

064/11-65-534 

[email protected]

7. Данијела Кировски ФВМ 062/80-06-855 

[email protected]

8. Слободан Станојевић Подружница Београд 064/12-41-662 

[email protected]

9. Десанка Ћетковић Секција за пензионере 064/12-73-515 

[email protected]

10. Тамаш Петровић Секција за зоонозе 064/81-85-410 

[email protected]

11. Неђељко Карабасил Секција за добробит 062/80-25-033 

[email protected]

12. Драгутин Смољановић Секција за малу праксу 063/87-78-490 

[email protected]

13. Милан Ђорђевић Подружница Београд 064/82-30-000 

[email protected]

14. Војислав Арсенијевић Подружница Београд 063/20-37-88 

[email protected]

15. Милутин Симовић Подружница Колубарска 063/84-52-158 

[email protected]

16. Радислава Теодоровић Секција за ДДД 

 

069/1-16-030 

[email protected]

17. Предраг Масловарић Војска Србије 064/88-74-445 

[email protected]

18. Зоран Рашић Подружница Поморавско-шумадијска 063/60-58-59 

[email protected]

19. Зоран Јевтић Секција за историју ветеринарства 064/14-26-297 

 

20. Иван Вујанац Секција за фармске животиње 064/33-90-482 

[email protected]

21. Љубинко Штерић Подружница сремска 063/52-43-54 

[email protected]

22. Драган Василев Секција за намирнице 064/49-91-064 

[email protected]

23. Миодраг Рајковић Подружница рашка 064/82-47-501 

[email protected]

26. Бобан Ђурић Управа за ветерину 064/86-80-356 

[email protected]

27. Бојан Блонд УВВПС 063/77-66-383 

[email protected]

28. Maрко Пајић Секција за живинарство 063/76/63/976

[email protected]

 

3. Академија ветеринарске медицине

активности академије

Записник ИО АВМ 08.13.2013.

Решење 1 АВМ

Решење 2 АВМ

Решење 3 АВМ

Решење 4 АВМ

Решење 5 АВМ

Решење 6 АВМ

Решење 7 АВМ

Решење 8 АВМ

 

Чланови АВМ

упутство за предлагање чланова АВМ

формулар за приступање

правилник о раду АВМ СВД

2. Регионалне подружнице

3. Специјализована удружења ветеринара-секције

 
Органи и тела СВД:

1. Скупштина

Записник скупштина

Амандман 2 АВМ

Финансијски извештај

Позив за скупштину СВД

Извештај – Београдска Подружница

Амандман Др. Драган Родожарски

Извештај – секција за зонозе

Iзвештај – Подунавско браничевска подружница

Допис Жика Спасојевић (за шифру обратити се на маил:  [email protected])

Извештај о раду

Извештај – Јужна Бачка

Извештај о раду АВМ

Делегати Скупштине 2017

Представници Секцијa

Записник са изборне скупштине 2016

Бруто биланс – Приходи и Расходи 31.12.2012.

Извештај о раду СВД у 2012

Предлог плана рада за скупштину

Амандман на статут – предлог

Амандман на статут – предлог Бранислава Пазман

делегати

Записници са седница Скупштине