Организација

Српско ветеринарско друштво чини:

1. Руководство (председник, потпредседник и сектетар)

председник: Проф. др Милорад Мириловић

потпредседник: Проф. др Владимир Нешић

секретар: др. вет. мед. сци Десанка Ћетковић

 

2. Извршни одбор

чланови ИО СВД 2016.-2020.

Чланове ИО СВД по важећем Статуту чине:

1. руководство: председник, потпредседник и секретар СВД;

2. представници регионалних подружница (оних које активно учетвују у раду СВД);

3. председници специјализованих секција;

4. представник ВКС;

5. представник Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и

6. представник АВМ СВД;

7. представник Војске Србије (подружница ветеринара Војске Србије)

Тренутно ИО СВД броји 25 члана и то:

Ред.бр. Име и Презиме Подружница или секција Тел. и е-маил
1. Милорад Мириловић Председник ИО 063 77 04 186

[email protected]

2. Владимир Нешић Потпредседник ИО 063 83 08 309

[email protected]

3. Десанка Ћетковић Секретар 064/12-73-515

[email protected]

4. Иван Милош Браничевско-подунавска 064/86-80-356

[email protected]

5. Миодраг Бошковић Подунавска 064/11-65-534

[email protected]

6. Данијела Кировски ФВМ 0628006855

[email protected]

7. Слободан Станојевић Београдска

 

064 124 16 62

 

8. Тамаш Петровић Секција за зоонозе 064/81-85-410

[email protected]

9. Маријана Вучинић Секција за добробит и понашање животиња 064/31-66-842

[email protected]

10. Драгутин Смољановић Секција за мале животиње 063/87-78-490

[email protected]

11. Милан Ђорђевић Београдска 064/82-30-000

[email protected]

12. Милутин Симовић Колубарска 063/84-52-158

[email protected]

13. Радислава Теодоровић Секција за ДДД 062/802 50 60

[email protected]

14. Мирослав Ћирковић Секција за рибарство 063/49-51-11 

064/81-85-485

[email protected]

15. Предраг Масловарић Војска РС 064/88-74-445

[email protected]

16. Зоран Рашић Поморавско-шумадијска  035/82-22-265

063/60-58-59

[email protected]

17. Зоран Јевтић Секција пензионера

 

064/14-26-297

 

18. Зоран Кнежевић Секција за фармске животиње 064/86-70-613

065/57-32-986

[email protected]

19. Љубинко Штерић Сремска 063/52-43-54

[email protected]

20. Вера Катић Секција за хигијену намирница 064/19-46-471

[email protected]

21. Миодраг Рајковић Расинска 064/82-47-501

[email protected]

22. Будимир Плавшић Управа за ветерину 011/31-31-971

[email protected]

23. Војислав Арсенијевић Београдска 063/20-37-88

[email protected]

24. Станко Бобош АВМ 064/28-91-932

[email protected]

25. Жарко Угарковић Секција за развој средње стручног образовања и обуке 064/13-65-749

 

3. Академија ветеринарске медицине

активности академије

Записник ИО АВМ 08.13.2013.

Решење 1 АВМ

Решење 2 АВМ

Решење 3 АВМ

Решење 4 АВМ

Решење 5 АВМ

Решење 6 АВМ

Решење 7 АВМ

Решење 8 АВМ

 

Чланови АВМ

упутство за предлагање чланова АВМ

формулар за приступање

правилник о раду АВМ СВД

2. Регионалне подружнице

3. Специјализована удружења ветеринара-секције

 
Органи и тела СВД:

1. Скупштина

Записник скупштина

Амандман 2 АВМ

Финансијски извештај

Позив за скупштину СВД

Извештај – Београдска Подружница

Амандман Др. Драган Родожарски

Извештај – секција за зонозе

Iзвештај – Подунавско браничевска подружница

Допис Жика Спасојевић (за шифру обратити се на маил:  [email protected])

Извештај о раду

Извештај – Јужна Бачка

Извештај о раду АВМ

Делегати Скупштине 2017

Представници Секцијa

Записник са изборне скупштине 2016

Бруто биланс – Приходи и Расходи 31.12.2012.

Извештај о раду СВД у 2012

Предлог плана рада за скупштину

Амандман на статут – предлог

Амандман на статут – предлог Бранислава Пазман

делегати

Записници са седница Скупштине