АВМ СВД

АКАДЕМИЈА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ СРПСКОГ ВЕТЕРИНАРСКОГ ДРУШТВА – АВМ СВД

Академија ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва – АВМ СВД, највиша је национална институција у области ветеринарске медицине, која је основана са циљем да повеже све области ветеринарске делатности, од науке до праксе, и преко својих чланова бираних из реда најистакнутијих представника ветеринарске науке и струке допринесе свеукупном унапређењу ветеринарске медицине.

АВМ СВД делује у оквиру Српског ветеринарског друштва.

Кључни задаци АВМ СВД су: подстицање научно-истраживачког рада у свим областима ветеринарске медицине, усмеравање и програмирање научног, наставног, образовног и практичног рада у циљу ефикасног решавања свих проблема у струци у складу са највишим стандардима, подизање свести о значају ветеринарске медицине и улоге ветеринарских радника у заштити здравља животиња и људи, иницирање развојних и истраживачких програма у интересу свеукупног унапређења друштва и заштите здравља и добробити животиња, организовање едукативних програма и благовремено информисање о најновијим сазнањима из свих области ветеринарске науке и праксе.