Нормативна акта

1. СТАТУТ (важећи) / предлог новог СТАТУТА

2. Предлог пословника о раду скупштине

3. Предлог пословника о раду изборне скупштине

4. Правилник о раду ИО

5. Правилник о раду Финансијске комисије (предлог)

6. Правилник о расподели средстава по подружницама и секцијама (предлог)

7. Правилник о раду подружница

8. Правилник о раду секција (предлог)

9. Правилник о трошковима органа и стручних радних тела

10. Предлог статута са ИНТЕГРИСАНИМ АМАНДМАНИМА

11. Упутство за ауторе