ВЕСТИ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     У Свечаној сали Ректората Београдског универзитета 21.12.2023. одржана је седница поводом обележавања јубилеја 25 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА АКАДЕМИЈЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ СРПСКОГ ВЕТЕРИНАРСКОГ ДРУШТВА.

     Свечаности су присуствовали бројни гости и чланови АВМ СВД.

     Присутнима су се пригодним излагањима обратили ректор БУ Проф.др Владан Ђокић, председник СВД и декан ФВМ Београд Проф.др Милорад Мириловић, председник АВМ СВД др Зоран Рашић а у име нових чланова АВМ обратио се Проф.др Цвијан Мекић. На свечаности је говорио и председник Српске академије иновационих наука Проф.др Марко Тодоровић.

      На свечаности су уручени сертификато новим члановима АВМ СВД. За почасне чланове изабрани су:

 • Проф.др Владан Ђокић, ректор БУ,
 • Проф.др Лазо Пендовски, проректор Универзитета „Кирило и Методије“ у Скопљу,
 • Проф.др Цвијан Мекић, Пољопривредни факултет Земун,
 • Др Милица Елезовић Радовановић, Ветеринарска клиника, Шведска,
 • Др Олгица Церић, Центар за ветеринарску медицину „Vet-LIRN“, САД,
 • Др Душанка Чобановић, Часопис „Живинарство“,
 • Проф.др Зоран Станимировић, ФВМ Београд,
 • Слободан Симић, Специјални резерват природе „Засавица“,
 • Јован Мемедовић, новинар РТС.

     За ванредне чланове АВМ СВД изабрани су:

 • Проф.др. Милена Ђорђевић, ФВМ Београд,
 • Проф.др Снежана Булајић, ФВМ Београд,
 • Проф.др Миодраг Лазаревић, ФВМ Београд,
 • Др Миливоје Урошевић, „Центар за очување генетских ресурса“,
 • Др Мишо Коларевић, „ВСИ „Крањево“ , председник ВКС,
 • Др Милош Петровић, ВСИ „Ниш“, вд директора Управе за ветерину,
 • Др Зоран Спорић, „Делта Аграр“.
 • Проф.др Драго Недић, ФВМ Београд.

Пригодан културно-уметнички програм приредио је Хор „Србски православни појци“.

 


 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У Министарству пољљопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, 23.12.2022. године уприличен је састанак делегације представника ветеринарских струковних организација у саставу, Проф.др Милорад Мириловић, председник Српског ветеринарског друштва – Декан Факултета ветеринарске медицине, Др вет.спец. Мишо Коларевић, председник Ветеринарске коморе Србије и Др сци. Зоран Рашић, председник Академије ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва са министарком пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Јеленом Танасковић. Састанку су присуствовали и државна секретарка Душанка Голубовић, в.д. директора Управе за ветерину Др сци. Милош Петровић, саветник министарке Проф. др Драгана Гламочића и шеф кабинета Марко Сарановац.

Уз претходну захвалност за издвојено време представници ветеринарских организација упознали су ресорну министарку са улогом у обављању ветеринарске делатности сваке организације појединачно и истовремено са основним проблемима са којима се ветеринарска служба сусреће у свакодневном раду. Међу главним темама разговора нашле су се теме попут спровођења конкурса за послове из Програма мера здравствене заштите животиња, унапређење квалитета спровођења ових послова кроз стимулативне и контролне мере, спровођење мера за сузбијање појединих заразних болести, подизање свести о значају антимикробне резистенције као глобалне појаве пандемијских размера и са тим у вези појачана контрола употребе антимикробних лекова и других фармацеутских средстава, унапређење улоге струковних организација у доношењу законских и подзаконских аката који се тичу обављања ветеринарске делатности, класификација ветеринарске делатности са освртом на импликације у погледу пореског оптерећењ у вези са тим и сл.

 Постигнут је висок степен сагласности учесника састанка у погледу потребе заједничког рада и конструктивне сарадње у решавању актуелних проблема са циљем подизања заштите здраваља животиња на још виши ниво, заштите људи од зооноза, унапређења сточарске производње и прехрамбене индустрије и унапређења заштите животне средине.

 


 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     На основу чланoва 11. 23. и 30. Правилника о раду АВМ СВД,  Скупштина АВМ СВД  је на сеници одржаној 22.12.2022. донела

О Д Л У К У

о покретању поступка за пријем нових чланова АВМ СВД.

Правилно попуњене обрасце за пријаву кандидата за члана АВМ СВД доставити на мејл [email protected] до 28.02.2023.

 

 Генерални секретар АВМ  СВД                                           Председник АВМ СВД

    Проф др Радмила Марковић                                               Др сци Зоран Рашић

22.12.2022.

 


 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     На Факултету ветеринарске медицине у Београду 22.12.2022. одржана је седница Скуштине АВМ СВД.

     На седници су анализиране активности током 2022. и усвојен план рада за 2023.

     Све активности предвиђене планом рада за 2022.годину у потуности су реализоване.

     Планом рада за 2023. предвиђене су следеће активности:

  • Организовање најмање два стручна скупа;
  • Учешће у организацији стручних скупова;
  • Учешће у доношењу нормативних аката из области ветеринарских делатности;
  • Издавање нове монографије о члановима АВМ СВД;
  • Пријем нових чланова АВМ СВД;
  • Обележавање јубилеја 25 година рада АВМ СВД.

АВМ СВД ће и убудуће, у оквиру овлашћења која има, својим активностима давати допринос развоју и афирмацији ветеринарске професије

 

 Генерални секретар АВМ  СВД                                           Председник АВМ СВД

    Проф др Радмила Марковић                                               Др сци Зоран Рашић

22.12.2022.

 

 

 


 

На Катедри за Хигијену и технологију намирница Факултета ветеринарске медицине у Београду, 10.11.2022. у организацији Академије ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва, одржан је стручни скуп са темом

 „СИГУРНОСТ И КВАЛИТЕТ МЕСА ЖИВИНЕ“.

У оквиру стручног скупа одржана су следећа предавања:

„Производња и потрошња меса живине у свету“

     Проф. Др Милан Балтић, Факултет ветеринарске медицине Београд;

„Миопатије бројлера, познато-непознато и нови правци истраживања“

Др Марија Бошковић Каброл, Факултет ветеринарске медицине Београд;

„Кулинарски и индустријски поступци омекшавања меса бројлера“

     Др Марија Старчевић, Војска Србије.

Предавањима је присуствовало око 40 доктора ветеринарске медицине, прехрамбених технолога, инжењера сточарства и осталих стручњака који се баве живинарском производњом и прехрамбеном индустријом.

Предавања су код свих учесника стручног скупа наишла на позитиван пријем.

 


 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Академија ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва у складу са својим овлашћењима и планом активности за 2022. годину организује стручни скуп са темом „СИГУРНОСТ И КВАЛИТЕТ МЕСА ЖИВИНЕ“.

За стручни скуп предиђена су следећа предавања:

 

„Производња и потрошња меса живине у свету“

     Проф. Др Милан Балтић, Факултет ветеринарске медицине Београд;

„Миопатије бројлера, познато-непознато и нови правци истраживања“

Др Марија Бошковић Каброл, Факултет ветеринарске медицине Београд;

„Кулинарски и индустријски поступци омекшавања меса бројлера“

     Др Марија Старчевић, Војска Србије.

      

Стручни скуп ће бити одржан 10.новембра 2022. са почетком у 11.00 сати у сали за предавања Катедре за хигијену и технологију намирница Факултета ветеринарске медиције у Београду (Булевар ослобођења 18).

Стручни скуп је отворен за све  заинтересоване и биће одржан уз поштовање свих противепидемијских мера.    

БУДИМО ОДГОВОРНИ!

 

Председник АВМ СВД   

Др Зоран Рашић

 


 

На Војно медицинској академији у Беогрдау 11.октобра 2022. приступне беседе одржали су нови чланови АВМ СВД:

 • Бригадни генерал Др сци. Радивоје Анђелковић: “Место и улога ветеринарске службе Војске Србије у систему одбране Републике Србије”
 • Проф др Драган Шефер: “ Нутритивне стратегије у тову бројлера у циљу производње функционалних намирница анималног порекла и промоције здравља људи ”;
 • Др сци. Зоран Катринка: „Инфодемија и Јавно здравље“;
 • Др Милан Ђорђевић: ” Примена хормонских протокола у репродукцији говеда”;
 • Потпуковник Мр сци. Ненад Јовановић: „Природножаришне инфекције као потенцијална опасност за Систем одбране Републике Србије”.

 

 


 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Академија ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва у складу са својим овлашћењима и планом активности за 2022. годину организује одржавање приступних беседа чланова АВМ СВД, 11.октобра 2022. у 11 сати на Војно медицинској академији у Беогрдау, у сали за седнице наставно-научног већа, службени улаз, 3. спрат.

     Приступне беседе одржаће:

 • Бригадни генерал Др сци. Радивоје Анђелковић: “Место и улога ветеринарске службе Војске Србије у систему одбране Републике Србије”
 • Проф др Драган Шефер: “ Нутритивне стратегије у тову бројлера у циљу производње функционалних намирница анималног порекла и промоције здравља људи ”;
 • Др сци. Зоран Катринка: „Инфодемија и Јавно здравље“;
 • Др Милан Ђорђевић: ” Примена хормонских протокола у репродукцији говеда”;
 • Потпуковник Мр сци. Ненад Јовановић: „Природножаришне инфекције као потенцијална опасност за Систем одбране Републике Србије”.

 

      Приступне беседе биће одржане уз поштовање свих противепидемијских мера.

       БУДИМО ОДГОВОРНИ!

 

 Генерални секретар АВМ СВД                                           Председник АВМ СВД

  Проф др Радмила Марковић                                                     Др Зоран Рашић

 


 

На Катедри за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање Факултета ветеринарске медицине у Београду, 07. јуна 2022. приступне беседе одржали су чланови АВМ СВД:

 • Проф др Слободанка Вакањац: “ Разлози неуспеха антибиотске терапије код маститиса крава”;
 • Проф др Витомир Ћупић: „Нерационална примена антимикробних лекова у ветеринарској медицини ризик по јавно здравље.“.

 

 

 


 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 Академија ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва у складу са својим овлашћењима и планом активности за 2022. годину организује одржавање приступних беседа чланова АВМ СВД, 07.јуна.2022. у 12 сати на Факултету ветеринарске медицине у Београду у предаваоници Катедре за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање.

     Приступне беседе одржаће:

 • Проф др Слободанка Вакањац: “ Разлози неуспеха антибиотске терапије код маститиса крава”;
 • Проф др Витомир Ћупић: „Нерационална примена антимикробних лекова у ветеринарској медицини ризик по јавно здравље.“.

      Стручни скуп је отворен за све  заинтересоване и биће одржан уз поштовање свих противепидемијских мера.

       БУДИМО ОДГОВОРНИ!

 

 Генерални секретар АВМ СВД                                           Председник АВМ СВД

  Проф др Радмила Марковић                                                     Др Зоран Рашић

 

 


 

 

     У централном амфитеартру Факултета ветеринарске медицине у Београду, 19.маја 2022. у организацији АВМ СВД предавање је одржао Проф др Миодраг Стојковић, редовни члан АВМ СВД, један од најугледнијих генетичара на свету. Тема предавања била је „Секвенцирање РНК и метилације ДНК раних људских ембриона и плурипотентних матичних ћелија – лов на биомаркере, абнормални развој и болести“.

     Предавању је присуствовало око 100 стручњака из свих области биолошкомедицинских наука из различитих научноистраживачких институција из целе Србије.Предавању су присуствовали и чланови Секције за хистологију и ембриологију Српског лекарског друштва.

     Проф Стојковић је на бриљантан начин, упознао присутне са неким резултатима истраживања у којима је он учествовао а која су реализована у научноистраживачким центрима у Харварду, Њукастлу, Валенсији, Севиљи, Минхену и у Србији.Резултати истраживања упућују на повећање свести о опасности од загађења животне средине и нуде решења за превазилажење неких здравствених проблема који оптерећују човечанство.

       Предавање је у научној и стручној јавности наишло на веома позитиван пријем.