Подунавско-браничевска

ПОДРУЖНИЦА БРАНИЧЕВСКОГ И ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА
Дунавска 91; Пожаревац

тел: 012/554-945; факс:012/554-946

e-mail: [email protected]

facebook stranica:
http://www.facebook.com/pages/Srpsko-veterinarsko-dru%C5%A1tvo-Podru%C5%BEnica-za-Brani%C4%8Devski-i-Podunavski-okrug/442833692434542

Председник Подружнице:

Иван Милош – 064/11-70-265

 

Извештај са пролећне скупштине