ДДД

ЗБОРНИК РАДОВА XXIX САВЕТОВАЊЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА – Један свет једно здравље – 2018

 

 

Trideset godina rada, trideset savetovanja, dvadeset tri mesta (sedam po dva puta), preko hiljadu radova i saopšrenja, preko 2500 učesnika, to je ukratko rezultat rada Sekcije za DDD Srpskog veterinarskog društva od 1990. godine od kada je samostalno počela sa organizacijom rada i savetovanja.

Na inicijativu Katedre za zoohigijenu i prof. dr Ivana Puhača, i docent dr Nebojša Hrgović, osniva se pri  Savezu veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije  Sekcija za DDD 16. februara 1973. godine   na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Osnivačkoj sednici prisustvovalo je 25 članova, na njoj je bio izabran prvi Izvršni odbor u sastavu prof. dr Ivan Puhač, docent dr Nebojša Hrgović, diplomirani veterinari Karlo Kiš, Jovan Prodanov, Miča Dušan i veterinarski tehničari Milan Bukvić i Slavko Cupara.

Prvi stručni sastanak -Savetovanje održano je 16. i 17. novembra 1973. godine u maloj sali SO Subotica. Tom prvom sastanku prisustvovalo je 40 učesnika iz 28 veterinarskih organizacija koje su se bavile poslovima DDD.

Objedinjavajući rad stručnjaka različitog profila (veterinari, lekari, biolozi, agronomi i dr.) proteklih godina  ova Sekcija postaje značajna stručna multidisciplinarna organizacija, dajući zavidne rezultate na polju očuvanja životne sredine,  kao i veliki doprinos veterinarskoj struci, a svakako i očuvanju ugleda veterinarske nauke i njenih sledbenika.

Od osnivanja do 1990. godine Sekcija za DDD bila je ogranizovana u okviru Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije, a potom u okviru Srpskog veterinarskog društva.

Sekcija za DDD ima Predsednika, Sekretara,  Organizacioni odbor, Redakcioni odbor i Programski odbor.

Jedan od osnivača i prvi predsednik, u periodu od 1973. do 1981. godine, Sekcije za DDD bio je prof. dr Ivan Puhač redovni profesor na predmetu Zoohigijena Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, sekretar prof. dr Nebojša Hrgović, i tehnički sekretar Radmila Miloradović.

Od 1981. do 1990. godine predsednik Sekcije za DDD bio je prof. dr Antun Asaj redovni profesor na predmetu Zoohigijena Veterinarskog fakulteta  Univerziteta u Zagrebu, sekretar prof. dr Nebojša Hrgović, i tehnički sekretar Radmila Miloradović.

Formiranjem novih državnih zajednica, za predsednika Sekcije za DDD 1990. godine izabran je prof. dr Nebojša Hrgović, redovni profesor na predmetu Zoohigijena Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, sekretar prof. dr Brana Radenković-Damnjanović, i tehnički sekretar Radmila Miloradović .

Funkciju predsednika  Sekcije za DDD od 2001. godine preuzima prof. dr Brana Radenković-Damnjanović redovni profesor na predmetu Zoohigijena Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu,  prof. dr Nebojša Hrgović imenovan je za počasnog predsednika, a za  sekretara izabrana je  dr Ljiljana Janković. Od 2017. godine za predsednika sekcije izabran je mr Miodrag Rajković, specijalista iz zoohigijene, Redovni član AVM SVD, za podpredsednika prof.dr Radislava Teodorović a za sekretara prof dr Ljiljana Janković.

Od početka rada Sekcija za DDD svake godine održavana su  Savetovanja iz dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zaštiti životne sredine, u drugoj republici i gradu do 1990-te godine. Nadalje, savetovanja se održavaju u  različitim gradovima  u Srbiji i Crnoj Gori. Organizacioni odbor sekcije svako savetovanje kruniše  Zbornikom  radova, u kome su radovi štampani u celini. Posebno želimo da istaknemo činjenicu da su svi radovi štampani u celini, a autori su bili u prilici da ih usmeno iznese na savetovanju. Ovo je posebno važno za mlade kolege koji dobiju priliku da pred skupom iznesu rezultate svojih radova. Na ovaj način smo praktično svi počeli.

Do 2019. godine održano je 17 savetovanja na saveznom nivou u organizaciji Sekcije za DDD Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije i 30 savetovanja u organizaciji Sekcije za DDD srpskog veterinarskog društva .

Prvo Savetovanje Sekcije za DDD održano je u Subotici 1973., drugo u Šapcu 1974., treće u  Herceg Novom 1975., četvrto je održano u okviru Kongresa veterinara u Ljubljani  1976., peto na Korčuli 1977., šesto u Banja Luci 1978., sedmo u Ohridu 1979., osmo u Portorožu 1980., deveto  u Haludovu 1981., deseto u okviru Kongresa veterinara u Skoplju 1982., jedanaesto u Donjem Milanovcu 1983., dvanaesto u Mariboru 1984., trinaesto u Crikvenici 1985., četrnaesto u Niškoj Banji 1986., patnaesto u okviru Kongresa veterinara u Zagrebu 1987., šesnaesto u Lipicama 1988., sedamnaesto u Subotici 1989.godine.

Nakon raspada Jugoslavije ista sudbina je zadesila i stručne asocijacije tako da je Sekcija za DDD Srpskog veterinarskog društva odlučila da u isto vreme (zadnja nedelja maja) nastavi tradiciju i organizuje prvo savetovanje u Prohoru pčinjskom 1990., drugo na Zlatiboru 1991., treće u Donjem Milanovcu 1992., četvrto u Vrnjačkoj Banji 1993., peto u Subotici 1994., šesto u Donjem Milanovcu 1995., sedmo u Sutomoru 1996., osmo u Subotici 1997., deveto u Sutomoru 1998., deseto Aranđelovcu 1999., jedanaesto na Tari, 2000., dvanaesto u Banji Junaković 2001.,  trinaesto u Kikindi 2002. godine, četrnaesto u Subotoci 2003., petnaesto na Tari 2004., šesnaesto Banji Vrujici 2005., sedamnaesto u Moroviću 2006., osamnaesto u Grzi 2007., devetnaesto u Prolom Banji 2008., dvadeseto na Divčibarima 2009., dvadeset prvo  u Vrnjačkoj Banji 2010., dvadesetdrugo u Ečkoj 2011.,dvadesettreće na Fruškoj Gori 2012. dvadesetčetvrto u Sopotu- Babama 2013., dvadesetpeto Kovačica 2014., dvadesetšesto Novi Bečej 2015., dvadesetsedmo Jagodina 2016., dvadesetosmo Ečka 2017., dvadesetdeveto Divčibare 2018., i trideseto Petnica-Valjevo 2019. god.

            Referati referisani na Savetovanjima  štampani su u Zbornicima. Radovi tretiraju stanje, probleme, praktična rešenja i najnovija saznanja vezana za sanitarne mere dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dezodoracije i  dekontaminacije. Deo radova odnosi se na ispitivanja efikasnosti novih aktivnih materija, njihovih formulacija kao i uvođenja novih metoda rada korišćenjem savremenih aparata za njihovu primenu, a deo radova odnosi se na slobodne teme vezane za naučnu oblast zoohigijene.

Svakako veoma značajnu ulogu u radu i razvoju sekcije dali su i proizvođači, uvozvici,i distributeri sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, koji su nalazili i nalaze interes da naše skupove iskoriste za prezentaciju svojih proizvoda i da finansijski pomognu rad sekcije i održavanje savetovanja. Vrlo često su omogućavali gostovanje najvećih stručnjaka i eksperata iz ove oblasti  rada i njihova znanja učinili dostupnim nama i našim učesnicima savetovanja. Kroz ovaj vid saradnje stvorila su se i velika prijateljstva i timovi koji su radili na inplementaciji novih saznanja kod nas. Što je vreme više odmicalo to smo postajali jači, jedinstveniji i funkcionisali kao velika porodica.

Predsednik Sekcije za DDD

Prof. dr Ljiljana Janković