Докумета

Нацрт Закона о сточарству Радна група Закон о сточарству Образложење зашто се НЕ СМЕ прихватити оваква промена Закона о сточарству Позив за ИО 14. децембра 2017. год. у 13 сати Записник са састанка Извршног одбора одржаног 02. новембра 2017. године.

Опширније