Прво обавештење – 24 Симпозијум епизоотиолога и епидемиолога (XXIV епизоотиолошки дани)

Поштоване колегинице и колеге,

Као и до сада, већ традиционално по 24-ти пут, организацију Симпозијума епизоотиолога и епидемиолога (XXIV епизоотиолошки дани) преузима Секције за зоонозе Српског ветеринарског друштва. На састанку Секције за зоонозе СВД и представника епизоотиолошке и епидемиолошке службе Србије, одржаног 10. фебруара 2022. године разматрана је општа епизоотиолошка ситуација и донета је одлука о потреби организовања традиционалног Симпозијума Секције за зоонозе у његовом редовном термину – у априлу 2022.године у виду скупа регионалног карактера и у суорганизацији са Ветеринарским специјалистичким институтом „Суботица“ из Суботице.

Актуелна и веома сложена епизоотиолошко-епидемиолошка ситуација у земљи и региону одавно бележи заједничке проблеме па је то реална прилика да се на овом Симпозијуму анализира постојећа ситуација и донесу заједнички закључци и смернице за даље мере праћења и контроле заразних болести животиња и зооноза.

 

      ТЕМАТИКА  /  ТЕМАТСКА ЗАСЕДАЊА

  • Актуелна епизоотиолошко/епидемиолошка ситуација у земљи и окружењу;
  • Заразне болести и зоонозе вирусне етиологије;
  • Заразне болести и зоонозе бактеријске етиологије;
  • Заразне болести и зоонозе паразитске етиологије;
  • Анализа високо контагиозних и егзотичних болести у Р. Србији током 2021. године и планови надзора, контроле и ерадикације за 2022.годину;
  • Патологија у дијагностици актуелних заразних болести и зооноза у Србији и окружењу;
  • Округли сто: стање и развој биолошке производње терапеутских и имуно-профилактичних средстава у Србији за контролу заразних болести животиња.

Пријава кратких садржаја реферата и саопштења је најкасније до 20. марта 2022. године. Кратак садржај рада треба доставити у електронској форми на највише једној страници А4 формата и до 300 речи (двојезично – на српском (ћирилица) и енглеском језику) на адресу: [email protected]. У прилогу је дато „Упутство за писање кратких садржаја“. Научни одбор задржава право коначне одлуке о уврштавању рада у Програм Симпозијума. Информација о прихватању/одбијању рада за Симпозијум ће бити послата ауторима радова до 1 априла 2022.год. Сви радови саопштени на Симпозијуму ће се штампати у Зборнику у виду кратких садржаја на српском и енглеском језику. Аутори прихваћених кратких садржаја радова ће имати могућност да напишу рад у целости од 5-8 страница са литературом који би се штампао у часопису Архив ветеринарске медицине (категорија M24/М51). Радови у целости, послати за штампу у Архив ветеринарске медицине (https://niv.ns.ac.rs/e-avm/index.php/e-avm) би се прихватали за штампу после рецензије и према пропозицијама часописа. Рок за предају радова у целости је 20. април 2022. године, преко веб линка часописа: https://niv.ns.ac.rs/e-avm/index.php/e-avm/about/submissions

О висини котизације, ценама смештаја у хотелу Патриа у Суботици, броју бодова за правдање лиценце који ће скуп добити након регистрације код Ветеринарске коморе Србије и по могућности Националног савета Лекарске коморе Србије и другим техничким детаљима ћемо вас обавестити чим будемо имали све потребне податке.

Контакти: Секција за зоонозе СВД, Бул. Ослобођења 18, 11000 Београд, Тел/факс: +381 11 2685-187/ +381 069 2449146; [email protected]; др Тамаш Петровић, +381 21 4895-321, +381 64 818 5410, [email protected]

Председник Секције за зоонозе СВД

др Тамаш Петровић с.р