ПРИСТУПНА БЕСЕДА

На Војно медицинској академији у Беогрдау 11.октобра 2022. приступне беседе одржали су нови чланови АВМ СВД:

  • Бригадни генерал Др сци. Радивоје Анђелковић: “Место и улога ветеринарске службе Војске Србије у систему одбране Републике Србије”
  • Проф др Драган Шефер: “ Нутритивне стратегије у тову бројлера у циљу производње функционалних намирница анималног порекла и промоције здравља људи ”;
  • Др сци. Зоран Катринка: „Инфодемија и Јавно здравље“;
  • Др Милан Ђорђевић: ” Примена хормонских протокола у репродукцији говеда”;
  • Потпуковник Мр сци. Ненад Јовановић: „Природножаришне инфекције као потенцијална опасност за Систем одбране Републике Србије”.