Прво саопштење за ЈУБИЛАРНО 30. САВЕТОВАЊЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА – Један свет једно здравље

Поштоване колегинице и колеге, и ове године Секција за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију Српског ветеринарског друштва и Катедра за зоохигијену Факултeта ветеринарске медицине, Београд, организују ЈУБИЛАРНО 30. САВЕТОВАЊЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА – Један свет једно здравље. Саветовање ће се одржати у традиционалном термину задње недеље у мају (23-26. мај). О месту одржавања Саветовања бићете обавештени до 10. 03.2019. године.

Као и сваке године темарске области Саветовања ће бити:

– дезинфекција

– дезинсекција

– дератизација

– биосигурносне мере у производњи и промету хране

– биосигурносне мере у објектима за гајење животиња

– управљање анималним отпадом

– слободне теме и

– радионицe

Молимо Вас да узмете активно учешће у одржавању Саветовања, стручним или научним радом. Учеснику Саветовања уз плаћену котизацију следује Сертификат.

Након добијања наслова радова и предвиђених радионица доставићемо Вам детаљан програм Саветовања.

Сви произвођачи средстава за ДДД и фирме које се баве прометом и заступањем, биће контактирани или могу да се јаве, ради договора око учешћа на Саветовању.

Наслове реферата потребно је доставити до 01. марта 2019. год., а готове радове до 10. aприла 2019. год. на адресу Српско ветеринарско друштво, Булевар ослобођења 18, Београд, или на mail адресу [email protected].

Рад припремити у формату А4 са једноструким проредом, маргинама од 2,5 cm са стандардном величином слова (12 пункта) и фонтом Times New Roman – ћирилица, на највише 6 страна. Рад послати у једном примерку (наслов великим словима 12 пункта, испод име и презиме аутора 10 пункта-италик, а у фусноти имена аутора са титулом и називом радне организације) уз обавезан кратак садржај на српском и енглеском језику. Рад припремити у Word програму и послати на mail адресу [email protected].

Саветовање ће бити акредитовано од стране Ветеринарске Коморе.

У нади да ћете узети активног учешћа у нашем заједничком раду срдачно Вас поздрављамо.

Унапред Вам се захваљујемо на разумевању и сарадњи.

Б е о г р а д

25. јануар 2019. год.

  Председник                                                             Председник

          Секције за ДДД                                                          Српског ветеринарског друштва

Мр. Миодраг Рајковић, вет.спец.                                       Проф. др Милорад Мириловић

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ У PDF-У