ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу чланoва 11. и 30. Правилника о раду АВМ СВД, Извршни одбор је на сеници одржаној 12.10.2021. донео одлуку о покретању поступка за пријем нових чланова АВМ СВД.
Правилно попуњене обрасце за пријаву кандидата за члана АВМ СВД доставити на мејл [email protected] до 30.11.2021.

 

– ЗАПИСНИК
– ПРАВИЛНИК О РАДУ АКАДЕМИЈЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
– ОБАВЕШТЕЊЕ
– ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЧЛАНА АВМ СВД