Обавештење

На Катедри за Хигијену и технологију намирница Факултета ветеринарске медицине у Београду, 10.11.2022. у организацији Академије ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва, одржан је стручни скуп са темом

 „СИГУРНОСТ И КВАЛИТЕТ МЕСА ЖИВИНЕ“.

У оквиру стручног скупа одржана су следећа предавања:

„Производња и потрошња меса живине у свету“

     Проф. Др Милан Балтић, Факултет ветеринарске медицине Београд;

„Миопатије бројлера, познато-непознато и нови правци истраживања“

Др Марија Бошковић Каброл, Факултет ветеринарске медицине Београд;

„Кулинарски и индустријски поступци омекшавања меса бројлера“

     Др Марија Старчевић, Војска Србије.

Предавањима је присуствовало око 40 доктора ветеринарске медицине, прехрамбених технолога, инжењера сточарства и осталих стручњака који се баве живинарском производњом и прехрамбеном индустријом.

Предавања су код свих учесника стручног скупа наишла на позитиван пријем.