ОБАВЕШТЕЊЕ

У Министарству пољљопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, 23.12.2022. године уприличен је састанак делегације представника ветеринарских струковних организација у саставу, Проф.др Милорад Мириловић, председник Српског ветеринарског друштва – Декан Факултета ветеринарске медицине, Др вет.спец. Мишо Коларевић, председник Ветеринарске коморе Србије и Др сци. Зоран Рашић, председник Академије ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва са министарком пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Јеленом Танасковић. Састанку су присуствовали и државна секретарка Душанка Голубовић, в.д. директора Управе за ветерину Др сци. Милош Петровић, саветник министарке Проф. др Драгана Гламочића и шеф кабинета Марко Сарановац.

Уз претходну захвалност за издвојено време представници ветеринарских организација упознали су ресорну министарку са улогом у обављању ветеринарске делатности сваке организације појединачно и истовремено са основним проблемима са којима се ветеринарска служба сусреће у свакодневном раду. Међу главним темама разговора нашле су се теме попут спровођења конкурса за послове из Програма мера здравствене заштите животиња, унапређење квалитета спровођења ових послова кроз стимулативне и контролне мере, спровођење мера за сузбијање појединих заразних болести, подизање свести о значају антимикробне резистенције као глобалне појаве пандемијских размера и са тим у вези појачана контрола употребе антимикробних лекова и других фармацеутских средстава, унапређење улоге струковних организација у доношењу законских и подзаконских аката који се тичу обављања ветеринарске делатности, класификација ветеринарске делатности са освртом на импликације у погледу пореског оптерећењ у вези са тим и сл.

 Постигнут је висок степен сагласности учесника састанка у погледу потребе заједничког рада и конструктивне сарадње у решавању актуелних проблема са циљем подизања заштите здраваља животиња на још виши ниво, заштите људи од зооноза, унапређења сточарске производње и прехрамбене индустрије и унапређења заштите животне средине.